تلفن:  ۴۲۲۳۲۳۹۳-۰۴۴
فکس: ۴۲۲۲۶۱۱۱-۰۴۴

ارتباط با ما

خانهارتباط با ما

دفتر مرکزی

آذربایجان غربی، مهاباد، خیابان فلسطین، پلاک 18، دفتر مرکزی شرکت فنی مهندسی احمدی‌زر

تلفن: ۴۲۲۳۲۳۹۳-۰۴۴
فکس: ۴۲۲۲۶۱۱۱-۰۴۴

کارگاه مرکزی

آذربایجان غربی، مهاباد، خیابان فلسطین، پلاک 18، کارگاه مرکزی شرکت فنی مهندسی احمدی‌زر

تلفن: ۴۲۲۳۲۳۹۳-۰۴۴
فکس: ۴۲۲۲۶۱۱۱-۰۴۴​

در صورت نیاز از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید