تلفن:  ۴۲۲۳۲۳۹۳-۰۴۴
فکس: ۴۲۲۲۶۱۱۱-۰۴۴

آخرین مقالات

خانهبلاگ
کاهش صدا در چیلرها

کاهش صدا در چیلرها

پیش از هر چیز نیاز است تعریف کاملی از صدا و مفهوم فیزیکی آن داشته باشیم، قطعاً تعریف جامع در واقعی‌تر شدن راه حل‌های اجرایی…